Project Deweloper
Rozrachunki i budżetowanie
06.2008 - 04.2009
Klient:
Produkt własny
Rola:
Projektant- programista C#
Technologie:
Platforma .NET - zaprojektowanie i wykonanie aplikacji
przy wykorzystaniu języka C#, .NET Framework 2.0,
ASP.NET, Windows Forms oraz pakietu kontrolek DevExpress.
Baza danych - Microsoft SQL Server 2005 Express Edition.
Opis projektu:
Project Deweloper to narzędzie przeznaczone do
wspierania procesu zarządzania projektem inwestycyjnym
w firmie deweloperskiej, wspomagające osiąganie zamierzonych
celów projektowych oraz terminowości ich wykonania.
Project Deweloper wspiera proces budżetowania,
wspomaga realizację i rozliczenie projektów inwestycyjnych
pod względem przychodowym oraz kosztowym.
Strona internetowa:
Sygnity
Surfland Deweloper System
Stermedia